TRAININGEN: aanbod

Deze trainingen worden altijd gebracht door twee trainers! 

   

Weerstand kan allerlei vormen aannemen.
Onder weerstand verstaan we niet meewerken, tegenspreken, eigen zin doen, verzet tonen tot zelfs dreigen en agressie.
Als je groep tegenwerkt.  Wat werkt er dan wel?
Hoe kunnen we ‘weer’standen van individuen en groepen ombuigen naar ‘mee’standen?

Via verschillende scenario's, spel en uitproberen gaan we antwoorden vinden om anders te leren omgaan met weerstand.
We halen onze inspiratie vanuit Spyral Dynamics, communicatie theorieën, NLP en nieuwe autoriteit.

Je leert herkennen waar weerstanden in de groep zitten.
Je leert erkennen hoe je hierop reageert.
Je gaat mogelijkheden verkennen om dit op mogelijks andere manieren aan te pakken.
We geven kaders mee om te kijken naar groepsdynamieken.
We bekijken valkuilen en mogelijkheden van individuen en de groep.
Je krijgt de kans om op een laagdrempelige manier te leren oefenen met weerstanden vanuit de groep.
Uiteindelijk hopen we genoeg informatie mee te geven om hiermee aan de slag te gaan in groepen die tegenwerken. We hopen inspiratie te hebben aangesproken om meewerken terug in het daglicht te zetten.

Doelgroep: voor teams-groepen-leerkrachten-opvoeders-leidinggevenden-zorgverstrekkers-...

prijs half dagdeel van 3 uur: 440 euro ( inclusief twee trainers)

prijs volledige dag van 6 uur 835 euro ( inclusief twee trainers)

    

 

       

Dagdagelijks komen we in aanraking met groepen. We zijn dit zo gewoon dat we nog weinig stilstaan bij natuurlijke dynamieken. Pas als het misloopt of dreigt mis te lopen in de groep, schieten we in gang om hier vat op te krijgen en hier mee aan de slag te gaan.

Met dit aanbod gidsen we jullie op een dynamische manier doorheen verschillende stappen van groepsontwikkeling. Via uitdagende social games worden jullie geactiveerd om stil te staan bij wat en hoe jij in een groep functioneert. De methode die we jullie willen geven is er een om de dynamiek tussen mensen in teams/groepen en in organisaties beter te begrijpen. We kijken hierbij voorbij gedachten en gedrag en richten ons naar de onderliggende drijfveren van waaruit gedachten en gedrag van mensen voortkomen.

Elk mens is gemotiveerd, alleen niet voor dezelfde dingen. Veel conflicten, onbegrip en fricties in organisaties ontstaan omdat we verwachten dat anderen dezelfde motivaties en drijfveren hebben als wijzelf. Dat is in de meeste organisaties zeker niet het geval en ook niet noodzakelijk; ook mensen met heel verschillende motivaties en drijfveren kunnen goed samenwerken als er maar overeenstemming is over de richting en er een helder, gezamenlijk doel is. 
Dit aanbod is uniek in zijn vorm en brengt nieuwe inzichten in functie van groepsdynamieken.    
Het is een afwisseling van social games waar waardensystemen worden doorleefd en reflectiemomenten waarbij groepsdynamieken helder worden.

Doelgroep: voor teams-groepen-leerkrachten-opvoeders-leidinggevenden-zorgverstrekkers-...

prijs dagdeel van 3 uur: 440 euro ( inclusief twee trainers)

prijs volledige dag van 6 uur 835 euro ( inclusief twee trainers)

 

      

De workshop " only the strong survive" is er zowel voor de beginnende als de doorwinterde leerkracht en/of directielid. We raken drie krachtbronnen aan die we kunnen integreren in ons dagdagelijks werk om ons brein open en gezond te houden. Wanneer spanning/stress/paniek de overhand krijgen, en ons brein niet meer in staat is om creatief, open en helder te functioneren, vernauwt onze aandacht en focus naar een tunnelzicht met allerlei negatieve gevolgen op relationeel, lichamelijk, professioneel en emotioneel gebied.
Deze drie krachtbronnen (relaties, grenzen hanteren, waarden en overtuigingen)  exploreren we samen en alleen aan de hand van enkele veilige laagdrempelige oefeningen. Deze oefeningen zijn niet ‘zweverig’ in hun soort, maar beogen eerder een klare kijk op wat is er nu en wat is belangrijk voor mij op dit moment.
Deze oefeningen kan je nadien blijven herhalen en trainen, zodat we als individu en als team/groep groeien naar een werksfeer met meer aandacht voor verbondenheid en veerkracht met zichzelf en de ander.
De voorstelling is ideaal voor alle schoolteams die soms het gevoel hebben dat er teveel fragmentatie in plaats van eenheid heerst bij zichzelf en in hun school. Ook hebben deelnemers op het einde van dit aanbod behoorlijk wat tools om spanning te reguleren in zichzelf en in relatie met anderen.

 

Het verloop is op een rustiger en trager tempo dan de andere workshops, er is voldoende ruimte om alles met aandacht en bewustzijn te ervaren. Deze voorstelling kadert binnen het verhogen van het welzijn op de werkvloer.

prijs dagdeel van 3 uur: 440 euro ( inclusief twee trainers)

prijs volledige dag van 6 uur 835 euro ( inclusief twee trainers)

Bij impro-educatie brengt de klant zelf het thema aan. Wij spelen enkele scènes uit aan de hand van improvisatietheater en vragen telkens aanvullingen en bijsturingen vanuit het publiek. Door deze wisselwerking komen we samen tot enkele do's en dont's rond het aangebrachte thema. Wij geloven sterk in de groepsintelligentie en dat samen moeilijke thema's bespreekbaar maken bevrijdend kan werken. Deze edutraining wordt steeds gegeven door twee professionals en duurt 2 uur.

 

Voorbeelden van thema's zijn:

  • Hoe praat ik met mijn puber over seksualiteit.

  • Pesten en pesters, hun dynamiek.

  • Wat is een constructieve houding bij een gesprek.

  • Verslavingen, druggebruik bij jongeren.

  • Mentale problemen bespreekbaar maken.

  • Moeilijke pubers.

  • Hoe hou ik contact met mijn puber.

  • ...

prijs  2 uur: 365 euro (inclusief twee trainers)

prijs  2 uur: 245 euro (inclusief twee trainers) voor leerlingen lager/secundair

© 2023 by THE HOPE CENTER. Proudly created with Wix.com