kalender:

KICK-OFF-EVENT VAN LUDANTE OP 4 MAART  19 uur tot 21 uur

 

WAT: Educatief Improvisatietheater : Praten met je puber.

 

In dit avondvullend programma van twee uur, spelen vier improvisatiespelers een zestal scènes over de relatie en communicatie tussen ouders en hun puber(s). Het publiek wordt gevraagd om de insteek van deze scènes te bepalen. Na elke scène is er ruimte tot uitwisseling en reflectie. Op het einde komen we tot een lijst met ‘do’s and dont’s’ als het gaat over het samenleven met je puber(s).

 

WANNEER: woensdag 4 maart start 19u einde 21u WAAR: Hogeschool Thomas More Campus National, Kronenburgstraat 62-66 te Antwerpen Gratis Parkeergelegenheid Waalsekaai/ Vlaamsekaai

 

KOSTPRIJS: vvk. €7 Storten op Rekeningnummer BE61 7310228671 17 met vermelding van je naam. Kassa €10 – studententarief €5 (op vertoon van studentenkaart)

 

VOOR WIE: (groot)Ouders/ Pubers/ Jongerenbegeleiders/ Studenten/ Leerkrachten/ Opvoeders.

 

EXTRA'S: Na de voorstelling Ludante Kick-Off Receptie. Een gratis syllabus voor iedere toeschouwer.

OVER DE AVOND:

Improvisatietheater kent een zestal mooie speelrichtlijnen of regels en waarvan wij denken dat ze ook warm toepasbaar zijn in de communicatie met onze puber(s). Je moet weten dat je als impro speler zelf niet weet hoe de scènes verlopen. Er is niets in scenario gezet of gerepeteerd. We zouden kunnen zeggen dat we improvisatietheater en de speelrichtlijnen als metafoor gebruiken voor het dagelijks leven en dus ook voor de communicatie met adolecenten. Hierdoor hopen we veel speelmogelijkheden te creëren waarbij we vanuit authenticiteit, realistische situaties kunnen weergeven. 


 

Enkele improvisatie speelrichtlijnen om te praten en verbinden met je puber:

'Ja, en ...', in plaats van 'Ja, maar ...'

Hoewel het een natuurlijke neiging is van velen om ‘Ja, maar …’ als eerste antwoord te geven, maakt 'Ja, en ...' improviseren niet alleen mogelijk, maar ook gemakkelijk. Je zegt 'Ja' tegen dat wat er is. En je hoeft daar alleen nog maar iets aan toe te voegen. Dit levert een gezamenlijke verantwoordelijkheid en synergie op.

 

Voorbereid in het hier en nu

Improviseren kun je alleen maar hier en nu, niet gisteren of morgen. De kansen liggen in het hier en nu voor het oprapen. Als je ze maar ziet en gebruikt. Vergis je niet, daar gaat een gedegen voorbereiding aan vooraf om dat te kunnen. De improvisator traint zijn improvisatiespier, denkt na over een minimale structuur (die maximale flexibiliteit geeft) en laat al zijn plannen varen als de voorstelling iets anders nodig heeft.

Zoek het gevaar op

Oftewel: breek de routine. Bij het doorbreken van routines, klein en groot, ontstaat de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een verhaal.

Durf te falen

De improvisator weet niet waar hij eindigt, gaandeweg ontvouwt het verhaal zich. Om het interessant te maken voor zichzelf, zijn medespelers en het publiek moet hij risico's nemen, iedere keer opnieuw. En daarbij moet hij leren omgaan met zijn angst voor het falen, want die gaat aan de actie vooraf. En nog niet bezig zijn met het oordeel achteraf. In het hier en nu is er alleen maar de actie.

Laat de ander schitteren

De improvisator heeft geen last van zijn ego. Door goed te kijken en te luisteren kan hij zich verbinden met zichzelf, met anderen en met zijn omgeving. Hij kijkt voortdurend wat zijn mede-improvisator nodig heeft om een volgende stap te kunnen zetten. Samenwerking en communicatie op het scherpst van de snede zijn dus ook primaire voorwaarden om een goed resultaat te bereiken.

Gebruik de kracht van de lach

De lach is een krachtig instrument. Lachen zorgt voor verbinding, het ontspant de geest en heeft nog veel meer positieve gevolgen. Juist doordat de improvisator verbindingen legt, wordt er vaak gelachen om improvisaties. En het principe van de lach is prima bruikbaar op de werkvloer. 

 

Je krijgt van ons ook een basis syllabus mee met meer achtergrondinformatie, maar de meeste kennis willen we die avond zelf, samen met jullie, ontdekken en achterhalen.
Het is dus geen ‘gewone’ infoavond waar je komt zitten en luisteren naar iemand die ‘het zou moeten weten’. Via een speelavond met soms humor, vaak kwetsbaarheid, veel interactie en massa’s herkenbaarheid geven we wel handvaten en kapstokken mee, maar geen pasklare antwoorden. Elke persoon is uniek en elke situatie is anders. 


Op het einde van de avond is iedereen meer dan welkom op onze KICK-OFF LUDANTE receptie vanaf 21 uur. 

  


 

                                              

Elke waarneming stimuleert gevoel(ens).

Gevoelens signaleren behoeften, die vervuld dan wel onvervuld zijn.

Behoefte(n) zetten al dan niet aan tot actie  - verzoek.

 

communicatie en je puber.

 • toon oprecht belangstelling. Toon de intentie om echt te willen weten wat je kind zegt zonder te oordelen of te veroordelen.

 • stel neutrale vragen:De kunst is vragen te stellen die je kind stimuleren om verder te vertellen. Dat kan ook betekenen dat je suggesties doet: is het dit? Of is het dat? 

 • maak er geen verhoor van: geen spervuur aan vragen, maar een oprechte; hoe was dat voor jou, kan wonderen doen.

 • Zorg dat je kind zich veilig voelt: Hoe neutraler je reageert, hoe veiliger hij zich voelt. Kom niet direct met adviezen en oplossingen. 

 • Vermijd dubbele boodschappen. We denken vaak dat we iets vragen als ouders, terwijl er vaak in de boodschap een ‘eis’ zit. Wil je de tafel dekken? is de vraag, maar als de puber ‘nee’ antwoord, kunnen we hier moeilijk mee om. Hier geldt het aloude gezegde ‘een nee heb je een ja kan je krijgen’. Pubers willen heel graag zelf bepalen, dus als ze het gevoel hebben dat ze ‘ook’ nee kunnen zeggen, komt er vaak wel een ‘ja’.

 • Durf emotioneel zijn. Vaak gaan conflicten over achterliggende zorgen bij de ouders. Het gesprek over studiehouding is vaak een bezorgdheid naar de toekomst toe. Ouders wensen dat hun kinderen iets van hun leven kunnen maken. Pubers zijn meer betrokken op oprechte emoties van hun ouders (ik maak me zorgen dat je later een degelijke job gaat vinden), dan eerder de feitelijke boodschap (je moet je best doen op school voor je toekomst.)

 • Maak gebruik van zijn oplossend vermogen.: vaak maken we afspraken met onze kinderen, maar zijn dit verstopte opgelegde regels van de ouders. We denken dat ze democratisch zijn omdat ze in samenspraak met de jongeren zijn gemaakt. Maar veel jongeren stemmen snel in om van het ‘gezaag’ af te zijn. Als het puntje bij paaltje komt, doen ze niet wat er gevraagd is, omdat ze er eigenlijk niet mee akkoord zijn.

Als je een probleem aansnijdt en aangeeft wat jij belangrijk vindt, is de volgende stap dat je aandachtig luistert naar de gevoelens en argumenten van je kind. Spreek hem vervolgens aan op zijn vermogen om het probleem op te lossen. 'Wat ga jij hieraan doen? En wat zou je willen dat wij doen?'. Dan voelt hij zich serieus genomen. De kans is groot dat hij met een voorstel komt en dat jullie er samen uitkomen.

 • Spreek aan op gedrag, niet op persoon. 

Je puber stelt lastig gedrag. Hij of zij is niet lastig. Een heel belangrijke nuance. Gedrag is feitelijk en meer waarneembaar. Je kan ook praten over gedrag. 

 

 • Stel grenzen

 • verplaats je in de puber

 • Geef vertrouwen en wederzijdsheid. Jij moet als ouder ook leren hoe het is om met een puber om te gaan.

 • Verwacht niet dat je kind alles vertelt.

 • Wees niet beledigd

 • Praat terwijl je iets doet

 • wees betrouwbaar 

 • vergeet vooral niet te lachen.

 

'De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren, heeft minachting voor alle gezag en heeft geen eerbied voor ouderdom. Jongeren praten als ze zouden moeten werken. Ze spreken hun ouders voortdurend tegen, kletsen in gezelschap, ze smakken bij het eten, slaan hun benen over elkaar en tiranniseren hun ouders.'

 

Een citaat van een vader of moeder met moeilijk opvoedbare kinderen? Van een wanhopige schooldirecteur of een politicus die roept om naleving van waarden en normen? Een citaat van dit jaar of van vijf of tien jaar geleden?

 

Mis! Bovenstaand citaat is van de Griekse filosoof Socrates en is al meer dan 2400 jaar oud (uit 399 v. Chr. om precies te zijn).

© 2023 by THE HOPE CENTER. Proudly created with Wix.com